Kam jāpievērš uzmanība, izvērtējot biroja telpu izmaksas?

DetaļasDetaļas

11.08.2015

Ar telpu nomu saistītās izmaksas tāpat kā jebkuri izdevumi par saņemtajiem pakalpojumiem, sastāda būtisku daļu izdevumu bilancē. Šī iemesla dēļ, uzņēmējam izvēloties sava uzņēmuma izaugsmei un tās drošībai atbilstošas telpas, lēmumi jāpieņem rūpīgi un nesasteigti. Katra detaļa, kura netiek pienācīgi izvērtēta, gala rezultātā var izvērsties ne tikai būtiskā izmaksu pieaugumā, bet arī dažāda rakstura problēmās tuvākā vai tālākā nākotnē.

SIA”Smart Property Management” speciālisti, kā būtiskākās iesaka izdalīt sekojošas ar telpu nomu saistītas izmaksas:

  • - Telpu nomas maksa;
  • - Apsaimniekošanas maksa;
  • - Patērētās siltumenerģijas izmaksas;
  • - Patērētās elektroenerģijas izmaksas;
  • - Koplietošanas telpu un apkārtējās teritorijas uzkopšanas/uzturešanas izmaksas;
  • - Kondicionēšanas/ventilācijas sistēmu lietošanas un apkopes izmaksas (parasti iekļautas zem patērētās elektroenerģijas izmaksām);
  • - Autostāvvietas izmaksas.

Praksē tiek lietoti dažādi ar telpu nomu saistīto izmaksu modeļi, kurus iznomātāji piedāvā savu telpu nomniekiem. Pārsvarā atsevišķi tiek nodalītas sekojošas izmaksas: nomas maksa; visi komunālie maksājumi (reģistrēti pēc skaitītāja, ņemot vērā faktisko enerģijas vai resursu patēriņu, vai arī aprēķināti proporcionāli aizņemtajai telpu platībai); apsaimniekošanas maksa (saistīta ar īpašuma uzkopšanu, inženiertehnisko sistēmu apkopi un uzturēšanu, apsardzi u.c.); koplietošanas telpās patērētā elektroenerģija (parasti tiek aprēķināta izdalot koplietošanas telpās patērētās elektroenerģijas daudzumu proporcionāli nomnieku aizņemtajai platībai).

Lai arī ir skaidrs, ka par telpu un īpašuma faktisko lietošanu ir jāmaksā, un Iznomātāji jebkurā no modeļiem būs iekļāvuši gandrīz visas šīs izmaksas, tomēr ir būtiski iedziļināties kā tiek veidoti augstāk minētie maksājumi, no kā tie sastāv, un nepieciešamības gadījumā jāvienojas par detalizētāku aprēķina metodi. Kā vienu no pamatojumiem var minēt situāciju, kad divas blakus esošas, estētiski un no pieejamības viedokļa  līdzvērtīgi vērtejamas ēkas, par identiskas platības un vizuālā stāvokļa telpām prasa vienādu nomas maksu, bet vienā no ēkām nav ne ventilācijas sistēmas, ne diennakts apsardzes, pie tam, tai ir novecojusi siltumapgādes sistēma. SIA “Smart Property Management” atgādina, ka šādā situācijā, nepietiekami izvērtējot šīs detaļas, nāksies šķirties gan no papildus līdzekļiem, gan atvadīties no zināma komforta līmeņa.

Augstāk minētais ir tikai aisberga redzamā daļa, tādēļ, ja nejūtamies droši par nekustamā īpašuma tirgus izpratni, īpašumu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas izmaksām, līgumu slēgšanas procesu ar visām tā sastāvdaļām, un iespējamiem riskiem pieļautu kļūdu gadījumā, ieteicams rīkoties tālredzīgi, un vērsties pie nozares profesionāļiem, kuri ar šiem jautājumiem saskaras ikdienā.

Nākamajā rakstā apskatīsim telpu nomas aspektus no juridiskā viedokļa.

info@smartproperty.lv