Daudzstāvu ēka „Crystal” Rīgas centrā

Apbūves laukums: 513 m2

Lietderīgā platība: 3742.6 m2

Zemes gabala kopējā platība: 1939 m2

Stāvu skaits: 7 stāvi + 1 pazemes stāvs

Veidotas konkursa arhitektūras sadaļas skices daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkai ar komercplatībām „Crystal” Rīgas centrā. Ēkas nosaukumā ietvertais vārds “Kristāls” ietverts gan pilsētvidē, gan ēkas iekštelpās. Ēka projektēta kā savienojošais elements starp esošo stikloto mūsdienu arhitektūras paraugu Ģertrūdes un Lāčplēša ielu stūri ar Baznīcas ielas vēsturisko apbūvi. Respektējot to, ka projektējamā ēka ir stūra apjoms Lāčplēša un Baznīcas ielu apbūvē, tā tiek plānota kā kvartāla stūra dominante.
Projektējamās ēkas pazemes stāvā paredzēts izvietot autostāvvietas un ēkas dzīvokļu īpašnieku mantu glabātuves, ēkas 1.stāvs paredzēts komerctelpām, kuras pieejamas no Lāčplēša un Baznīcas ielām, pārējos stāvos iecerēts izveidot dzīvojamās telpas.

Konkursa laiks: 2014.gada Decembris.