Kalnciema 36/38

Atrašanās vieta: Kalnciema 36/38, Rīga
Zemes gabalu platība: 7765m2
Ēkas platība: 2680m2

Paveiktais:

  • Pozicionējuma un profila definējuma izstrāde
  • Ēku apjomu izstrāde – izvietojums zemesgabalā, fasādes, plāni, 3D apjoma skices
  • Potenciālo nomnieku sastāva koncepcijas izstrāde
  • Detalizēts ekonomiskais pamatojums – izmaksas un ieņēmumi – rentabilitāte
  • Finanšu plūsmas kalendārais grafiks – 7 gadi