LIELIRBES IELA

Atrašanās vieta: Lielirbes iela b/n, Rīga

Zemes gabalu platība: 26 500m2

Ēku platība: 53 300m2

Paveiktie darbi: 

  • Pozicionējuma un profila definējuma izstrāde
  • Ēku apjomu izstrāde – izvietojums zemesgabalā, fasādes, plāni, 3D apjoma skices
  • Potenciālo nomnieku sastāva koncepcijas izstrāde
  • Detalizēts ekonomiskais pamatojums – izmaksas un ieņēmumi – rentabilitāte
  • Finanšu plūsmas kalendārais grafiks – 7 gadi