MARIJAS IELA 2A

Atrašanās vieta: Marijas iela 2a, Rīga

Zemes gabalu platība: 4 930m2

Ēkas platība: 18 990m2

Paveiktie darbi: 

  • Pozicionējuma un profila definējuma izstrāde
  • Ēku apjomu izstrāde – izvietojums zemesgabalā, fasādes, plāni, 3D apjoma skices;
  • Potenciālo nomnieku sastāva koncepcijas izstrāde
  • Detalizēts ekonomiskais pamatojums – izmaksas un ieņēmumi – rentabilitāte
  • Finanšu plūsmas kalendārais grafiks – 7gadi