MAZĀ NOMETŅU IELA 27

Atrašanās vieta: M.Nometņu 27, Rīga

Zemes gabalu platība: 940m2

Ēkas platība: 990m2

Paveiktais: 

  • Pozicionējuma un profila definējuma izstrāde
  • Ēku apjomu izstrāde – izvietojums zemesgabalā, fasādes, plāni, 3D apjoma skices
  • Potenciālo nomnieku sastāva koncepcijas izstrāde
  • Detalizēts ekonomiskais pamatojums – izmaksas un ieņēmumi – rentabilitāte
  • Finanšu plūsmas kalendārais grafiks – 7 gadi