Ogres Kultūras centra metu konkurss

Konkursa teritorijas platība: ~23 400 kv.m.

Apbūves laukums: 4980 kv.m.

Ceļi un laukumi: 4800 kv.m.

Apbūves blīvums: 21.2%

2015.gada 8.aprīlī noslēdzies arhitektūras metu konkurss Ogres Kultūras centra un tā pieguļošās teritorijas revitalizācijai. Par labāko piedāvājumu atzīts arhitektu biroja “Smart Design and Architecture” risinājums, arhitektu Baibas Beķeres un Oskara Elkšņa izpildījumā!

Meta priekšlikums ir daļēja Ogres kultūras centra ēkas pārbūve, nodrošinot teritorijai un ēkai atbilstošu vides pieejamību, piegulošās teritorijas revitalizāciju  un kvalitatīvas pilsētvides un labiekārtojuma izveidi.

Priekšlikums paredz izbūvēt ēkai vienu galveno ieejas mezglu,  līdz šim esošo divu  ieejas mezglu vietā. Projektējamais ieejas halles apjoms plānots kā galvenā ēkas artērija, no kura būs nodrošināta vides pieejamība uz visiem ēkas stāviem. Ēkas piegulošās teritorijas revitalizācija paredz labiekārtotu, pilsētas iedzīvotājiem pieejamu, aktīvu un relaksējošu ārtelpas zonu izveidi. Esošā kultūras centra arhitektūra un formu valoda ir galvenais motīvs attīstības priekšlikumā. Savā ziņā Ogres pilsētas mērogam svešais būvapjoms tiek iekļauts vidē izmantojot ēkas arhitektūrā pielietoto formu valodu – sešstūri, to attīstot labiekārtojuma un arhitektūras mazo formu veidā.

Kultūras centra un pilsētas apmeklētājiem paredzētas vairākas autostāvvietu zonas, kas iekļausies pilsētas apstādījumu un koku rindu struktūrā, vizuāli neakcentējot autostāvvietu vienveidību.

Perspektīvā apbūvē ir paredzēts izbūvēt 3-stāvu autostāvvietu upes prospekta malā – dzelzceļa līnijas pusē. Perspektīvais būvapjoms  būs kā “aizsargsiena” pret dzelzceļa radīto troksni un putekļiem, vienlaicīgi nodrošinās papildus autostāvvietas. Autostāvvietas apjoma fasādes risinājums paredz kinētisku vēja turbīnu izmantošanu, elektroenerģijas ražošanai no vēja, ko rada blakus esošā vilcienu satiksme.