Pašapkalpošanās automazgātuve, Jēkabpils

Atrašanās vieta: Jēkabpils, Zemgales iela

Pašapkalpošanās automazgātavas platība: 160 m2

Zemes gabala kopējā platība: 1845 m2

Kopējais apbūves laukums: 369 m2

Izstrādes laiks: 2015.gads

Izstrādātas arhitektūras, būvkonstrukciju un ārējo inženiertīklu sadaļas pašapkalpošanās automazgātuvei Jēkabpilī.  Projekta ietvaros paredzēts īpašs žoga risinājums, lai nodrošinātu skaņas un vizuālu barjeru starp kaimiņu mājas iemītniekiem un automazgātavu. Ņemot vērā  žoga gabarītus un novietni, veikta insolācijas modelēšana piegulošajai teritorijai un prognozēta žoga ietekme uz dzīvojamās ēkas izsauļojumu.