PAŠAPKALPOŠANĀS AUTOMAZGĀTUVE, LIEPĀJA

Atrašanās vieta: Liepāja, Ziemeļu iela

Zemes gabala kopējā platība: 4175 m2

Kopējais apbūves laukums: 602.5 m2

Izstrādes laiks: 2015.gads

Paveiktais: Pilna būvprojekta izstrāde ar arhitektūras un inženierrisinājumu sadaļām.