TENISA CENTRS

Atrašanās vieta: Piņķi, Babītes nov.

Zemes gabalu platība: 15000 – 25000m2

Ēkas platība: 2900 – 6790m2

Paveiktais: 

  • Ēku apjomu izstrāde – izvietojums zemesgabalā, fasādes, plāni, 3D apjoma skices
  • Potenciālo nomnieku sastāva koncepcijas izstrāde
  • Detalizēts ekonomiskais pamatojums – izmaksas un ieņēmumi – rentabilitāte
  • Finanšu plūsmas kalendārais grafiks – 7 gadi